Video

ORION MACHINERY

20 Th4, 2016

ORION MACHINERY

20 Th4 2016

https://www.youtube.com/watch?v=a1F5A1H2G80 Xem chi tiết

YORI EQUIPMENT CO., LTD

25/20 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

083.6206196 083.6203196

0937.288.969 | 0913.483.733

nguyenha@yori.com.vn

nguyenha1711