Tư vấn

Drain Master – Thiết bị xử lý nước thải “OWM”

23 Th10, 2021

//

Meets Water Pollution Control Law effluent standard. Potential for greatly reduced condensate treatment costs. Main-processing concentrations below 5 mg/L (hexane content )Đạt tiêu chuẩn nước thải theo Luật Kiểm Soát Ô Nhiễm Nước. GIảm chi phí cho công việc xử lý nước thải. Nồng độ sau xử lý: 5mg hoặc thấp hơn. Applicable compressors: - Phạm vi áp dụng: OWC:Screw type or Reciprocal type, 150 kW and below - máy nén khí trục vít hoặc pistion có công suất nhỏ hơn 150KW OWM:Screw type, 720 kW and below - máy nén khí trục vít có công suất nhỏ hơn 720KW...

Drain Master – Thiết bị xử lý nước thải “OWD”

21 Th10, 2021

//

Thiết bị xử lý dầu và nước thải từ Máy Nén Khí "OWD" Medium duty OWD10 / Cold climate model OWD10-H Meets Water Pollution Control Law effluent standard. Potential for greatly reduced condensate treatment costs. Main-processing concentrations below 5 mg/L (hexane content )Đạt tiêu chuẩn nước thải theo Luật Kiểm Soát Ô Nhiễm Nước. GIảm chi phí cho công việc xử lý nước thải. Nồng độ sau xử lý: 5mg hoặc thấp hơn.Applicable compressors: Screw type・Reciprocal type, 37 kW and below.Phạm vi áp dụng: máy nén khí trục vít hoặc pistion có công suất nhỏ hơn 37KW Features - Một...

Drain Master – Thiết bị xử lý nước thải “OPF”

18 Th10, 2021

//

Thiết bị xử lý dầu và nước thải từ Máy Nén Khí (Dạng lọc) ODF5-W1/ODF5-W2A New Concept in Ecological Friendliness (No Electricity Required, Lightweight, Space Saving, Energy Saving)Concentration After Processing: 5 mg or less (of hexane extracts) ORION cung cấp đến Quý Khách Hàng một thiết bị xử lý nước thải thân thiện với môi trường (không sử dụng điện, gọn nhẻ, tiết kiệm không gian và tiết kiệm năng lượng). Nồng độ sau xử lý: 5mg hoặc thấp hơn. Applicable air compressors: Screw type or Reciprocal type, 22 kW and below Phạm vi áp dụng: máy nén khí trục...

YORI EQUIPMENT CO., LTD

Số 3, Đường số 9, Khu Phố 2, Phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

083.6206196 083.6203196

0937.288.969 | 0913.483.733

nguyenha@yori.com.vn

nguyenha1711